• Dags för bokslut?

Vi hjälper dig med ditt bokslut!

Många beslut ska tas innan man gjort klart årsbokslutet. Självklart har vi en dialog för att väga olika alternativ mot varandra för att hitta den mest optimala lösningen för dig. Vi stämmer av konton, periodiserar intäkter och kostnader och gör eventuella bokslutsdispositioner tex avsättning till periodiseringsfond och överavskrivningar.

I de fall vi sköter den löpande bokföringen är mycket av jobbet redan gjort löpande under året. T. ex uppbokning av preliminära avskrivningar, särskild löneskatt på pensionskostnader och lagerförändring. Det gör att du har koll på sifforna och bokslutet  kommer inte med några tråkiga överraskningar. Självklart upprättar vi årsredovisning och andra årshandlingar och ser till så det kommer in till Bolagsverket.

bokslut

Vi sköter kontakten med företagets eventuella revisor för att revisionen ska gå smidigt. Om ditt bolag är behov av ny revisor så kan vi förmedla kontakten med revisorer som vi har nära samarbete med.